Proizvodnja peleta Novi Sad

pelet

Pelet je gorivo budućnosti. Dobija se presovanjem pod velikim pritiskom piljevine i strugotine hrasta, bukve i jasena 80% i mekšeg drveta kao što su bor i jela u iznosu od 20% i bez upotrebe bilo kakvih hemijskih vezivnih sredstava. Sadrži minimalne količine vlage, maksimalno do 8%. Pelet je veoma kalorično gorivo, cilindričnog oblika, a ostatk pepela je oko 1%. Zadovoljava sve ekološke kriterijume, ne ugrožava okolinu i prirodu, neutralni je nosač CO2. U toku proizvodnje, pripreme i upotrebe peleta stvara se minimalna količina CO2. Količina CO2 koja se emituje tokom sagorevanja peleta, jednaka je onoj koliko je drvo koristilo tokom svog rasta. Tako da osim što ćete ostvariti uštedu energije, korišćenjem peleta za grejanje, utičete na smanjenje globalnog zagrevanja i koristite ekološku sirovinu.

Mi proizvodimo pelet u Novom Sadu, i za sve informacije stojimo Vam na raspolaganju, bilo da se tek odlučujete da koristite pelet ili ste se već grejali na pelet.

Cena peleta u uštede sa peletom

Pelet se lako transportuje, pakuje se u džakove od po 25 kg, jedan kilogram peleta proizvodi pet kilovat sati toplotne energije. Prednost peleta je u mnogo lakšem loženju, na isti način kao i tečno gorivo. Pakuje se u spremnik, gde se dozira potrebna količina, pa nije potrebno kao kod uglja i drva da se loži svaki čas. Iskorišćenost kod loženja peleta je 90%, dok je kod drva i uglja, maksimalno 70%. Najveća prednost peleta je cena grejanja, odnosno ekonomska isplativost i ušteda. Ako vam se čini da je cena peleta po toni velika, uzmite u obzir da je toplotna energija proizvedena od peleta dva do šest puta jeftinija ako se poredi sa energijom dobijenom iz fosilnih goriva. Još jedna veliak prednos kod grejanja na pelet je što za peći na pelet nije neophodan odžak, već dim može da ide kroz običnu cev.

Pelet gori ujednačeno i daje konstantnu energiju, ne sadrži supstance koje su toksične za okolinu i ljude. Proizvodi se od visko kaloričnog drveta

Statistički podaci o peletu

Energetska vrednost 5,0 kW/kg
2 kg peleta = 1 litra ulja za loženje
1 m3 peleta = 320 litara ulja za loženje
Težina peleta 1 m3 = cca. 640 kg
Ostatak sagorevanja 1% pepela